Gooistad vergezicht zonder draagvlak

8 februari 2017, 08:51

8 febr.- Samenwerking tussen Gooise gemeenten gaat in de ogen van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland niet ver genoeg. ,,Als je het hebt over de stuurhut Gooi en Vechtstreek staan er nog steeds zeven kapiteins die allemaal net een andere kant op willen. Samenwerking is niet een werkelijke versterking van je bestuurskracht en de dienstverlening aan je burger’’, zegt gedeputeerde Jack van der Hoek die bestuur in zijn takenpakket heeft.   ,,Iedereen heeft een andere mening hoe het verder moet. Weesp en Wijdemeren onderkennen dat ze onvoldoende presteren. Weesp zoekt een geschikte partner, Wijdemeren wil dat niet oplossen ten koste van zelfstandigheid. Het algemene beeld wat uit de ronde langs de gemeenten kwam, is dat de provincie is gevraagd om de regie te pakken. Dat gaan we doen. Alle gemeenten vallen onder de arhi-procedure (herindelingswet) die we nu starten met een fase van open overleg van zes maanden. Aan het eind gaan we kijken wat het resultaat is. In ieder geval valt er een besluit over Wijdemeren en Weesp, en we komen tot drie gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Het mogen er ook minder zijn. Met die boodschap gaan we alle raden en colleges langs. Hoe zien zij over zes maanden de oplossing voor zich.’’ Welke drie combinaties van gemeenten wordt aan gedacht?  ,,Hilversum-Wijdemeren, Huizen-Laren-Blaricum en Gooise Meren-Weesp (of Weesp-Amsterdam). Of andere combinaties als gemeenten, de gemeenteraad, maatschappelijke organisaties en vanuit de regio daarvoor het draagvlak vanuit de bevolking kunnen onderbouwen.’’ Waarom is niet meteen voor Gooistad, één gemeente met 250.000 inwoners gekozen? Drie gemeenten kunnen het ook makkelijk met elkaar oneens zijn. ,,Gooistad is een vergezicht, een mooi eindplaatje. Maar het draagvlak daarvoor ontbreekt. Vandaar de inzet voor maximaal drie gemeenten. Maar als gemeenten dat een halfbakken oplossing vinden en toch energie willen steken in één gemeente, dan horen we dat de komende zes maanden.’’ Draagvlak toetst de Tweede Kamer bij herindeling. Hoe kom je daar als provincie uit als gemeenten zelfstandig willen blijven? ,,Laten we de reacties eerst afwachten. Als het eindplaatje is dat niemand wil, dan zullen we ons daar als GS over moeten buigen. De onderzoeken tonen aan dat er iets moet gebeuren in Weesp en Wijdemeren. De BEL-samenwerking is heel kwestbaar en ontwikkelt zich niet verder. Concrete resultaten laten op zich wachten. Op de regionale schaal zie je dat het met grote onderwerpen als wonen, economie, Crailo, Loosdrechtse Plassen en HOV heel lang duurt voordat het tot besluitvorming komt. Dat zijn ook zaken waar de Tweede Kamer naar kijkt. Wat laat je dan zwaarder wegen? De discussie daarover volgt eerst in GS en PS.’’ Zelfstandigheid van kleine gemeenten is geen optie meer? ,,Nee. Opschaling is het uitgangspunt. We halen over zes maanden het net op en kijken wat daaruit komt. Hoe gaan gemeenten die er onderling niet uitkomen, om met deze krachtigere ingreep van de provincie? Over het tijdpad naar het einddoel valt te praten.’’ Er wordt niet gewacht op de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dat zou een mooi moment zijn om de bevolking te peilen hoe zij tegen deze ontwikkeling aankijkt? ,,Dat snap ik, maar er zit een gekozen gemeenteraad. De volksvertegenwoordiging kan er over zes maanden iets van zeggen.’’ Wat gebeurt er met Eemnes als het tot een combinatie Huizen-Laren-Blaricum komt, en de BEL Combinatie op de helling moet? ,,Er is een open uitnodiging aan Eemnes om mee te praten over de toekomst. Als Eemnes uit de BEL-constructie valt doordat andere partijen een andere keuze maken, dan moeten we op dat moment daar naar kijken.’’ Pakt de provincie de rekening dan op? ,,We zullen de komende maanden naar de financiële consequenties kijken. Dat weet ik nu nog niet. Hangt ook van Eemnes af.’’ Voor welk probleem is dit de oplossing? ,,Bestuurskracht op lokaal niveau voor Weesp en Wijdemeren, en regionaal bestuurskracht (snellere besluitvorming, daadkracht) op thema’s als economie, wonen, natuur, landschap. Ook in verband met de strategische ligging van de regio ten opzichte van Amsterdam en Utrecht. Er wordt wel samenwerkt maar bij de uitvoering door de diverse gemeenten, dan is het weer iedere gemeente voor zich. Zelfstandigheid willen we respecteren als je kan waarmaken als gemeente waar je voor moet staan voor je burger, lokaal en regionaal. We verzinnen dit niet op een achternamiddag. Er zijn grotere belangen.’’ Wat het een moeilijk besluit? ,,Ja en nee. Niet als je kijkt naar drie rapporten die aantonen dat het veel beter kan voor je inwoners en regionaal. Wel begrijp ik de emoties die horen bij het opheffen van je eigen gemeente. Maar tegelijkertijd, ook de ervaring van andere fusiegemeenten, de kern, wijk, straat wordt echt niet anders als er aan de gemeentegrens onder je eigen plaats een andere gemeentenaam van het grotere geheel staat.’’ Bron: Gooi en Eemlander  Recent nieuws Vechtstreek

Meer laden...
19136512