Liberaal Laren: Herindelingsplan Gooi/Vecht provincie regentesk

14 februari 2017, 11:38

14 febr.- De antwoorden van gedeputeerde Jack van der Hoek in het interview in De Gooi-en Eemlander van woensdag 8 februari geven duidelijk weer waar Noord-Holland staat en dat we (de besturen en de inwoners) eigenlijk niets te vertellen hebben, aldus Jacqueline Timmerman, fractievoorzitter Liberaal Laren.   ’De arhi-procedure is al gestart, dus mogen we zelf geen procedure meer opstarten. Dit is tegen de afspraken die destijds met Remkes zijn gemaakt. We zouden eerst geïnformeerd worden en daarna zou er naar de Kamer gegaan worden. Ik heb dit nog expliciet gevraagd omdat ik dit al vreesde bij de start van de BKM. Meedoen met de BKM is instemmen met de grootheidswaanzin van Noord-Holland. Ik heb toen dus ook voorgesteld om met de BEL naar Utrecht te gaan. Utrecht had nog iets te goed van Noord-Holland met de fusie Wijdemeren, toen Loosdrecht van provincie Utrecht bij Noord Holland kwam. En er ligt notabene een brief van de provincie Utrecht met een regelrechte uitnodiging om dit te doen. LL kreeg hier echter niet de handen voor op elkaar. Sommige partijen wilden gewoon samenvoegen, anderen niet samenvoegen als BEL en weer anderen wilden niet bij de provincie Utrecht gaan horen. Eemnes had hier trouwens wel oren naar maar hebben dat niet genoeg uitgedragen. Doodstraf Ook dacht iedereen dat we nog wel genoeg tijd zouden hebben, maar met het starten van de Arhi-procedure voordat de brief aan de gemeenten is verstuurd, kunnen we wettelijk niets meer doen en zijn we schaakmat gezet. We mogen nog kiezen of we onthoofd willen worden of opgehangen, maar de doodstraf staat al vast. Verder is opvallend aan de brief dat er niets wordt gedaan aan versterking van het regiomodel. De bestuurskrachtproblemen van Weesp, Wijdemeren en de regio waren toch de aanleiding om tot fusie te komen? Waarom wordt er dan wel iets aan de grootte van de gemeenten gedaan en wordt er niets gedaan aan versterking van de regio? Zelfs met 3 gemeenten zal er regionaal moeten worden samengewerkt op gebied van woningbouw, infrastructuur, economie, etc. Of laat NH dit bewust liggen om na de tussenstap van de drie gemeenten te komen tot één Groot Gooistad? Het zou ons niets verbazen; dit is immers de stip op de horizon. Zelfstandig Wij zijn ervan overtuigd dat we, samen met Blaricum en Eemnes zelfstandig kunnen blijven. Zoals bekend en te lezen in ons betoog van februari was dat in BEL-verband naar Utrecht een mogelijkheid geweest. En wie betaalt bij het uiteenvallen de ontvlechtingskosten van de BEL? Deze vraag heb ik de 7e gesteld in de (besloten, red.) raadsvergadering, maar niemand kon mij hier een antwoord op geven. Analyse Onze analyse: Welk probleem moet hier d.m.v. fusie worden opgelost? In het Gooi is er geen ander probleem dan dat de bestuurskracht van Weesp, Wijdemeren en de regio onder de maat is. Wat wil Noord-Holland? Bestuurskracht verbeteren; gaan ze doen d.m.v. samenvoegingen. Wat zien we in de praktijk? (niet alleen in het Gooi maar in heel Nederland) Fusies werken averechts op bestuurskracht. In de praktijk vechten ze elkaar de tent uit. Dan zou je zeggen: stop met fusies want dat werkt niet. Bovendien is fusie een oplossing uit de analoge, niet digitale wereld toen mensen nog face to face bij elkaar moesten zitten om te kunnen samenwerken. Dat is niet meer van deze tijd. Thorbecke Als Thorbecke had geweten dat er ooit internet zou komen, zou hij de (toen noodzakelijke) tussenlaag van provincies niet hebben ingericht. Met alle fusies zijn ze feitelijk zichzelf overbodig aan het maken, zouden ze dat beseffen? Maar wat is de oplossing van Noord-Holland voor de ontstane problemen van de door hen gedwongen fusie Wijdemeren? Ongehoord Nog meer samenvoegen, want eens moet het lukken. Noord-Holland wil nog steeds komen tot één Groot Gooistad, en ze zijn strategisch bezig om dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Makkelijker te besturen voor Noord-Holland, maar desastreus voor de eigenheid van onze mooie dorpen, waarbij zowel de bestuurders als onze inwoners volledig buiten spel worden gezet….ongehoord en regentesk. Wij gaan ons beraden welke strategie wij hier tegenover gaan stellen.’ Bron: Gooi en EemlanderRecent nieuws Utrecht

Meer laden...
23592960