CNS-basisschool Oranje Nassau verhuist naar Enka

13 maart 2018, 15:49

In de Enka-wijk gaan steeds meer gezinnen wonen, waardoor er behoefte is aan een basisschool.... Enka-terrein In het schooljaar 2019/2020 gaat CNS-basisschool Oranje Nassau zich met 8 klassen in het kantinegebouw vestigen. Ook bouwt de gemeente naast het kantinegebouw een nieuw gymlokaal. De verplaatsing gaat in stappen. De jongere groepen gaan al per 1 augustus 2018 met enkele klassen over naar Enka, naar tijdelijke ruimte in het Poortgebouw. Voor de betrokken ouders en instellingen wordt er in de loop van dit jaar een brede bijeenkomst georganiseerd op Enka. Oplossing Onderwijswethouder Johan Weijland: “Een school op Enka is een lang gekoesterde wens van de ouders én van het college van B&W. Vanaf de ontwikkeling van een woonwijk op het Enka-terrein zijn er diverse mogelijkheden onderzocht om in dit gebied ook een school te vestigen. We vinden dat het moet gaan om een volwaardige en breed toegankelijke school. Het bestuur van CNS Ede zag gelukkig mogelijkheden om één van haar scholen te verplaatsen, namelijk CNS-basisschool Oranje Nassau. Zo is er nu dus een prachtige oplossing voor een prachtige wijk.” De overige schoolbesturen in de gemeente Ede (BO3) en de medezeggenschapsraad van CNS-basisschool Oranje Nassau hadden geen bezwaar tegen de verhuizing. Een actieve oudergroep, die zich heeft ingezet voor de stichting van een school op Enka, is ook positief gestemd over de komst van een CNS-basisschool. Oversteken Er worden extra verkeersmaatregelen genomen voor de kinderen die met hun ouders vanuit Ede Oud- Zuid straks moeten oversteken. Zo komen er verkeersbrigadiers en hekken op de kruising Anton Mauvestraat/Tooroplaan. Ook verdubbelt de oversteektijd bij de stoplichten op de kruising Emmalaan/Bennekomseweg. Bij de vernieuwing van het station Ede-Wageningen is er ook speciale aandacht voor de periodes waarin kinderen onderweg zijn van thuis naar school en vice versa. Innovatief gymlokaal Het nieuwe gymlokaal op Enka vervangt het verouderde gymlokaal aan de Oranjelaan. In dit nieuwe pand wordt het zogenoemde Ispace-concept toegepast. Centrale begrippen hierin zijn ‘interactief, intelligent en innovatief’. Dit betekent dat er software gekoppeld wordt aan de standaarduitrusting, de sportvloer (lijnen van LED-verlichting) en toestellen. Met beamers worden er spellen op de muur en de vloer geprojecteerd. Zo komen plezier, educatie en sport samen op een nieuwe manier. Daardoor worden motorische ontwikkeling en autonoom leren bevorderd, voor zowel kinderen als (buiten schooltijden) ook voor ouderen. Kindcentrum Omdat er in het kantinegebouw naar alle waarschijnlijkheid ook een kinderopvang komt, is het mogelijk om een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang tot stand te brengen. Zo ontstaan er wellicht kansen voor een Kindcentrum voor kinderen in de leeftijd van circa 2 tot 12 jaar.Recent nieuws De Vallei

Meer laden...
17301504