Rekenkamer: luchtkwaliteit had verder kunnen worden verbeterd

16 mei 2018, 10:30

Maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren hebben maar geringe winst opgeleverd voor de gezondheid. Het kabinet had met minder geld waarschijnlijk hetzelfde kunnen bereiken. Dat zegt de Algemene Rekenkamer in de stukken voor 'Verantwoordingsdag'. De Rekenkamer kijkt daarin terug op hoe het geld van de ministeries is besteed. De Rekenkamer heeft acht landelijke maatregelen om de uitstoot in het verkeer terug te dringen onder de loep genomen, zoals het inbouwen van roetfilters en de slooppremie voor personen- en bestelauto's. Ziektelast 0,01 procent teruggedrongen De subsidieregelingen kostten ruim 400 miljoen euro en door de acht maatregelen is in de periode van 2006 tot 2015 de totale ziektelast met ten minste 0,01 procent afgenomen, blijkt uit berekeningen van het RIVM in opdracht van de Algemene Rekenkamer. Dat komt neer op 1150 gewonnen levensjaren voor de totale Nederlandse bevolking. Volgens de Rekenkamer veroorzaakt luchtverontreiniging zo'n 5 procent van de ziektelast in Nederland. Het is voor het eerst dat de kosten en resultaten van de maatregelen in samenhang zijn onderzocht. De Rekenkamer benadrukt dat de maatregelen in de tussentijd niet zijn geëvalueerd. Volgens de onderzoekers had het kabinet meer kunnen bereiken. Vastgoed van het Rijk Op Verantwoordingsdag maakt de Rekenkamer ook kritische opmerkingen over de bezuinigingen op het vastgoed van het Rijk. Volgens de Rekenkamer is het niet waarschijnlijk dat de beoogde bezuiniging van 136 miljoen euro op het beheer van rijksvastgoed wordt gehaald. De opbrengst van de verkoop van panden is gering. Bovendien moet het Rijksvastgoedbedrijf ook besparen op de organisatiekosten, maar die zijn juist gestegen, zegt de Rekenkamer. Volgens de onderzoekers is de informatievoorziening aan de Kamer ontoereikend. De Rekenkamer geeft als voorbeeld een kantoorpand waarvan de boekwaarde door het Rijksvastgoedbedrijf in drie jaar is teruggebracht van 11,5 miljoen naar 3 miljoen euro. Het RVB heeft het kantoor daarna verkocht voor 5,15 miljoen en de koper heeft het op dezelfde dag doorverkocht voor 9,4 miljoen euro. Deze cijfers blijken uit onderzoek door de Rekenkamer en niet uit het jaarverslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken; daardoor kan de Kamer de vinger niet aan de pols houden, zegt de Rekenkamer. 'Tevreden' Minister Hoekstra van Financiën heeft op Verantwoordingsdag de jaarverslagen over 2017 van alle ministeries aangeboden. Hij meldt daarbij dat de economie vorig jaar fors is gegroeid en dat de overheidsfinanciën er goed voor staan. Op Prinsjesdag in 2016 werd nog gedacht dat er in 2017 een begrotingstekort van 0,5 procent zou zijn, maar dat is een begrotingsoverschot van 1,1 procent geworden. De economische groei was 3,2 procent, de hoogste groei sinds 2008. Hoekstra zegt dat het financieel jaarverslag veel biedt om tevreden over te zijn. "Maar zoals bekend bieden resultaten uit het verleden geen garanties voor de toekomst." Hij wijst erop dat bijvoorbeeld de financiële gevolgen van de brexit moeilijk te voorspellen zijn. "Dat dwingt ons steeds de juiste balans te houden tussen geld uitgeven en buffers opbouwen voor economisch slechtere tijden."Recent nieuws Wonen

Meer laden...
10223616