Geen hotel wel woningen op plek Rabobank Laren

13 juni 2018, 09:30

13 juni.- Het bouwen van een hotel op de locatie van het huidige Rabobankgebouw aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat is volgens het Larense college financieel niet haalbaar. Het college blijft daarom bij haar voorstel op deze plek achttien appartementen te realiseren. In de zogeheten keuzenota die voor het plan is opgesteld, wordt de afweging gemaakt welke invulling van het terrein het beste is. Adviesbureau Horwath HTL onderzocht voor de gemeente of een hotel op deze plek haalbaar is, maar concludeert dat de contante waarde van een hotel niet opweegt tegen de verwachte bouw- en inrichtingskosten. Een hotel is daardoor niet rendabel te maken. Het college kan zich in die conclusie vinden. Omdat behoud van kantoorfunctie niet voor de hand ligt en sloop de voorkeur krijgt boven hergebruik, blijft woningbouw over. Projectontwikkelaar Mark Voerman diende eind vorig jaar een plan in voor achttien appartementen, verdeeld over twee gebouwen. Een gebouw zal bestaan uit veertien appartementen in de vrije sector, het andere gebouw uit vier sociale huurwoningen. Bron: Gooi en Eemlander Foto: Leo Janssen Volgens het beleid van Laren zou een derde deel van de te bouwen appartementen in het sociale segment moeten vallen. In dit geval dus zes in plaats van vier. Volgens het college zou het echter ’onlogisch en onpraktisch zijn’ om in het gebouw met de vrije sectorwoningen nog extra huurappartementen te realiseren. Voerman is volgens het college al akkoord gegaan met de vier sociale huurwoningen, die de komende twintig jaar niet van deze bestemming mogen veranderen en toegewezen worden via de Woningcorporaties. De gemeenteraad buigt zich over twee weken over het voorstel.Recent nieuws Het Gooi

Meer laden...
11534336