Asielverzoek Afghanen met minderjarige kinderen niet meer geweigerd

11 juli 2018, 19:37

Asielverzoeken van Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen worden niet langer geweigerd, schrijft staatssecretaris Mark Harbers in een brief aan de Tweede Kamer. Tot nu toe werden ze, net als anderen, geweigerd omdat ze zich in een ander deel van Afghanistan zouden kunnen vestigen. De beleidswijziging volgt op ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Europese asielagentschap. Afghanen die gevaar lopen kunnen in sommige gevallen naar een ander gebied, bijvoorbeeld naar Kabul. Maar dat geldt niet voor iedereen, zegt Harbers. "Voor gezinnen met minderjarige kinderen ligt dit nu niet voor de hand. Daarom krijgen zij niet langer dit alternatief tegengeworpen." Verder blijft het speciale asielbeleid voor Afghanistan in stand. Zo worden etnische en religieuze minderheden, lgbti'ers, bekeerlingen en journalisten uit Afghanistan nog steeds aangemerkt als risicogroep. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens noemt de algemene toestand in Afghanistan "onverminderd zorgwekkend". Maar het Hof spreekt tegen dat alle burgers die terugkeren risico lopen. Voor de Afghaanse asielzoeker die geen bescherming in Nederland krijgt, blijft terugkeer daarom aan de orde. Toestand in Irak In een recent ambtsbericht van Buitenlandse Zaken over Irak staat dat het in dat land veiliger is geworden doordat IS vrijwel helemaal is verdreven. Dat betekent dat vluchtelingen naar sommige provincies en districten terug kunnen. Maar het is volgens de staatssecretaris nog te vroeg om alle verleende verblijfsvergunningen van Irakezen te herzien.



Recent nieuws Binnenland

Meer laden...
10223616