Aantal zwemverboden flink gedaald na invoering zwempas

14 september 2018, 14:21

Het aantal mensen dat een zwemverbod krijgt in de Haagse baden, is sterk afgenomen sinds de invoering van de zwempas, een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente. “Registratie alleen al heeft gezorgd voor minder incidenten in zwembaden. Overlastgevers weten nu dat ze persoonlijk kunnen worden aangesproken”, constateert de gemeente zelf. De zwempas werd precies een jaar geleden ingevoerd. Iedereen van verrtien jaar en ouder die wil zwemmen in Den Haag, moet er een aanvragen. Mensen die een pas willen hebben, moeten zich legitimeren en er wordt een foto van hen gemaakt. Dat systeem werd ingevoerd na een aantal incidenten in de Haagse zwembaden. Over de incidenten in zwembad Het Zuiderpark werd destijds een anonieme brief gestuurd aan Groep de Mos. Maar ook in het Hofbad bleken er incidenten te zijn geweest. Uit een overzicht van de gemeente blijkt dat er de afgelopen jaren in drie van de zes zwembaden problemen zijn geweest. In het Zuiderpark leidde dat in 2015 tot vijftien zwemverboden, in 2016 tot 32, in 2017 tot de invoering van de pas 22 en dit jaar tot nu toe tot veertien. In het Hofbad werd in 2015 niemand de toegang ontzegd. Het jaar erna mochten er dertig mensen niet meer in. In 2017 kregen 41 mensen tot de invoering van de pas een zwemverbod en tot begin september dit jaar nog maar zeven. In de Waterthor waren er alleen in 2017 problemen, toen kregen daar twee mensen een zwemverbod. Agressief gedrag en aanranding De redenen voor het opleggen van de zwemverboden zijn divers, blijkt uit het overzicht van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om het niet opvolgen van de aanwijzingen van personeel, beledigen van ambtenaren, het niet naleven van de huisregels, betasten, begluren en lastig vallen van vrouwen, agressief gedrag, foto’s maken in kleedhokjes en incidenteel zelfs aanranding. Hoe lang iemand niet meer welkom is na een overtreding, kan variëren en is afhankelijk van de overtreding. Op 4 september van dit jaar waren er al ruim 89.000 mensen die een zwempas hadden aangevraagd. Volgens de gemeente worden er ook geen uitzonderingen gemaakt: iedereen die wil zwemmen, moet er een aanvragen. ‘Om vermoedens van willekeurig handelen te voorkomen, moet deze maatregel op alle bezoekers van 14 jaar en ouder worden toegepast. Toegangspoortjes Inmiddels zijn bijna alle zwembaden voorzien van tourniquets, toegangspoortjes. Alleen het bad in het Zuiderpark moet hiervoor nog worden verbouwd. De poortjes zijn echter nog niet allemaal in gebruik. In sommige zwembaden moeten ze nog worden getest. Wel zouden ze daar spoedig in gebruik worden genomen. De invoering van het systeem heeft in totaal bijna acht ton gekost. De overgang naar het pasjessysteem 95.000 euro; de kosten voor de tourniquets waren net geen 700.000 euro. Den Haag volgde met de invoering van de zwempas het voorbeeld Amsterdamse Mirandabad, waar zich ook problemen hadden voorgedaan. In Amsterdam is de pas weer afgeschaft. Dit omdat de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) een negatief advies had gegeven over het gebruik van de pas. De CPA vond het “een onevenredig zwaar middel met het oog op het doel ervan, bestrijding van overlast door enkele personen”. Autoriteit Persoonsgegevens Dat is geen reden voor Den Haag om te stoppen met het systeem, aldus een woordvoerder. “De gemeente is niet voornemens om de zwembadpas af te schaffen gezien het positieve effect dat de pas heeft op de overlast in de Haagse zwembaden. Dit komt ook doordat de pas in onze stad voor alle baden geldt en in Amsterdam maar voor één bad werd gebruikt.” Wel gaat Den Haag de beoordeling van de registratie voordragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.Recent nieuws Zwemmen

Meer laden...
11272192