Jeugdbeschermers 'not amused'

18 januari 2019, 21:35

19 jan.-De grootste organisaties in Noord-Holland die zorgen voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn niet te spreken over de regio Gooi en Vechtstreek. Deze regio is de enige in het land die - op dit moment al - eist dat de jeugdbeschermers tijd moeten schrijven.  Ook zijn de tarieven 6 tot 7 procent lager dan in andere regio's, terwijl de hulpverleners naar eigen zeggen 'wel meer moeten doen'. Dat bleek gisteravond allemaal tijdens een speciale hoorzitting over de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering in Hilversum. Deze inkoop liep in september helemaal mis toen de grootste organisaties in Noord-Holland (de William Schrikker Stichting, Jeugd- en Gezinsbeschermers en het Leger des Heils) weigerden om een nieuw contract af te sluiten. JeugdbeschermingOnder jeugdbescherming worden de maatregelen verstaan die worden getroffen om het kind te beschermen, zoals ondertoezichtstellingen en het begeleiden van kwetsbare gezinnen. In het geval van jeugdreclassering is dat hulp, begeleiding en controle voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met de politie.  De regio Gooi en Vechtstreek (bestaande uit alle Gooise gemeenten) trok samen met 32 andere gemeenten op bij inkoop van de zwaarste vorm van jeugdzorg. Maar de instellingen vonden dat de gemeenten voor 'een dubbeltje op de eerste rang willen zitten'.  Het Gooi besloot toen op het laatste moment om de samenwerking met de andere Noord-Hollandse regio's op te zeggen en het huidige contract met de jeugdbeschermers met twee jaar te verlengen, zodat in ieder geval de zorg tot 2020 geregeld is.  Lees ook: Noord-Hollands samenwerkingsverband jeugdzorg scheurt: regio Gooi stapt er uit ContractverlengingDe William Schrikker Stichting is niet te spreken over de manier waarop dat contract ineens is verlengd. "Het is verlengd zonder dat we input konden leveren. We hebben formeel het contract geweigerd, maar juridisch kunnen we er niets tegen doen", vertelde directeur van de stichting Attiya Gamri gisteravond tijdens de hoorzitting. "En als je aan mij vraagt hoe ik vind dat de procedure is gelopen? Ik had het anders gedaan." In dat contract is opgenomen dat de medewerkers precies opschrijven hoeveel tijd ze waaraan besteden. Dit wil de regio om de werkzaamheden inzichtelijk te maken. In praktijk blijkt het tijdschrijven een onmogelijke opgave voor de jeugdbeschermers. "Ons werk is te ingewikkeld en complex. Het kan zo maar zijn dat je plant zoveel uur met een gezin bezig te zijn, maar dat wordt uiteindelijk twee weken", zegt Gamri.  UitstelZe benadrukt dat deze regio de enige is in Nederland die eist dat de medewerkers tijdschrijven. Intussen hebben de instellingen een jaar uitstel gekregen van de regio, maar vanaf 2020 moeten ze dan echt gaan tijdschrijven. Lees ook: Tweede Kamerleden willen uitleg minister over mislukte inkoop jeugdzorg ToekomstDe regio wil daarin nog een stapje verder gaan. Zo willen ze de jeugdbeschermers vanaf 2021 betalen aan de hand van het aantal uur dat ze vantevoren inschatten. "Maar ons werk is niet in te plannen. We kunnen de duur van de zorg niet bepalen. Alles wordt bepaald door een rechterlijke uitspraak", zegt Gamri.  Ook benadrukkken de instellingen dat in de nieuwe aanbieding de tarieven 6 tot 7 procent lager zijn dan in andere regio's. "En dat terwijl we meer moeten doen." De regio en de instellingen komen er op dit moment dan ook nog niet uit en dat betekent dat de zwaarste vorm van jeugdzorg voor 2021 nog niet geregeld is. Bron: NH Nieuws/GooiRecent nieuws Juridisch

Meer laden...
11272192