Aftrap convenant Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden 

12 februari 2019, 00:00

BALLUM - Vervoer zonder uitstoot op de Waddeneilanden, uiterlijk in 2025. Dat is de ambitie die de vijf Waddengemeenten uitspreken met het ondertekenen van het convenant 'Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden'. Om deze doelstelling te bereiken, zijn in het convenant diverse concrete actiesRecent nieuws Waddeneilanden

Meer laden...
11272192