Discretionaire bevoegdheid staatssecretaris per 1 mei geschrapt

12 april 2019, 18:19

De mogelijkheid voor staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid om in schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning toe te kennen aan een asielzoeker wordt over tweeënhalve week geschrapt. Per 1 mei kan de staatssecretaris de zogenoemde discretionaire bevoegdheid niet meer toepassen. Het vervallen van deze bevoegdheid was een van de afspraken uit het akkoord over het kinderpardon, dat in januari werd gesloten door de coalitiepartijen. In een toelichting bij de vandaag gepubliceerde wetswijziging schrijft Harbers dat de bevoegdheid een van de prikkels was die ervoor zorgde dat vreemdelingen langer dan gewenst in Nederland bleven. IND mag beslissen Er blijft wel een mogelijkheid bestaan om schrijnende gevallen alsnog tegemoet te komen. De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag straks een verblijfsvergunning voor beperkte tijd toekennen aan asielzoekers. Dit kan alleen bij een schrijnende situatie en of daar sprake van is wordt bij de eerste asielaanvraag getoetst. De bevoegdheid van de IND vervalt als de rechter in hoger beroep heeft geoordeeld dat iemand toch moet vertrekken uit Nederland. Dat is anders dan bij de discretionaire bevoegdheid; die kon ook nog jaren na een afwijzing worden ingezet. Dit gebeurde ook meerdere malen, zoals bij de zaak van Lili en Howick. Staatssecretaris Harbers wilde al langer van de discretionaire bevoegdheid af, maar maakte er in de afgelopen maanden nog wel bij 11 personen gebruik van.Recent nieuws Politiek

Meer laden...
15204352