Vierendertig Hagenaars en Hagenezen onderscheiden in lintjesregen

26 april 2019, 15:29

In Den Haag zijn vandaag vierendertig lintjes uitgereikt. Vijfentwintig van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en negen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De laatste werkdag voor Koningsdag is traditiegetrouw de dag van de lintjesregen. Duizenden mensen door heel Nederland krijgen vandaag een koninklijke onderscheiding voor jarenlang vrijwilligerswerk of voor prestaties in hun baan. Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Den Haag LON: Lid in de Orde van Oranje-Nassau RON: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw A. H. (Gonny) Aries-Telkamp LON Mantelzorger Vrijwilliger bij Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Manege Madurodam Collectant voor de Nederlandse Hartstichting Vrijwilliger bij de NBBT Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem De heer H. (Henk) Barnhard    LON Secretaris Haags Orgel Kontakt (HOK) Lid Bouwcommissie De Morgenster’ Diverse functies binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Den Haag Zuid en Centrum Scheveningen De heer H.W. (Harmen) de Boer RON Voorzitter Stichting Golf Ockenburgh Adviseur/ambassadeur ROC Mondriaan Voorzitter Stichting City Mondial Lid College van Afgevaardigen Sociëteit De Witte Verdiensten voor Hockeyverening Craeyenhout, ADO Den Haag, FC Utrecht, de KNVB. De heer J.K. (Jan Karel) van den Boogaard LON Bestuurlijke activiteiten binnen diverse Kerkgemeenten Diverse commissie-/bestuursfuncties in Ypenburg, onder andere bij de Bewonersvereniging Bosweide Lid werkgroep green Court Ypenburg Voorzitter Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg Bestuurslid FAMO De heer Ch. (Charles) Boom LON Docent/locatieleider Mondriaan College Deskundige/mediator Geschillencommissie Wonen Voorzitter Ouderraad Jan Campertschool Voorzitter Winkeliersvereniging In Stedes Voorzitter en bestuurslid VV GONA Mede-oprichter/vice-voorzitter De Haagsche Duym Lid Sponsorcommissie Korfbalvereniging Die HagheDe heer B.R. (Bob) Bouwman LON Diverse vrijwilligersfuncties bij Zwem- en Polovereniging HZZIAN Mede-oprichter van het Sterrenplan’ van de KNZB De heer J. D. (Jan) de Bruijn LON Coördinator Buurt Interventieteam Wateringse Veld Vice-voorzitter Bewonersplatform Wateringse Veld Initiatiefnemer en lid Burgerschapspanel Wateringse Veld Vrijwilliger Florence Mantelzorger Vrijwilliger bij de Voedselbank Lid diverse adviesfora Staedion Bestuursfuncties bij de ouderraden van Grotius College Delft en Wateringse Veld College Oprichter en voorzitter Bewonerscommissie Sweerushof Mevrouw C.J.W. (Toos) de Bruijn-Buijs LON Vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Leidschendam-Stompwijk Vrijwilliger bij Caritas Banneux N.D. Vrijwilliger bij VNB Nationale Bedevaarten Vrijwilliger bij Dames Klaverjasclub Nootdorp Lid van het bestuur van de Ouderensoos De heer S.S. (Soegriem) Chander LON Geestelijk leidsman voor rouwenden uit de Hindoestaanse gemeenschap in Den Haag Lid Centrale Cliëntenraad Woonzorgcentra Haaglanden (WZHO) Voorzitter Cliëntenraad Zorgcentrum Transvaal Dagverblijf Oudere Surinamers (DOS) De heer J. (Jan) Ditewig LON Diverse functies voor de kerkenraad en het kerkelijk bureau van de Hervormde gemeente Delft en Wateringen Medewerker kerkbalans van de Hervormde Gemeente Wateringen Scheidsrechter bij Volleybalvereniging Sovicos Penningmeester en drager Protestants Christelijke Dragersvereniging “De laatste eer” De heer F.H. (Frans) Fockema Andreae RON Predikant bij diverse gemeenten Bestuurlijke functies bij Remonstrantse Broederschap en Vrijzinnigen NPB Wassenaar Adviseur van het bestuur Stichting De Burcht Oprichter en voorzitter Stichting Comenius Lezing Bestuurslid Stg. Gehandicapten Wassenaar (voorheen WAMIVA) Voorzitter Commissie Geestelijke Vorming (vhn. Stichting Werken) Johanitter Orde Nederland Bestuurslid Van Ommerendispuut Voorzitter VVE Residence De Witte Brug Mevrouw E.J.C. (Ea) de Gaay Fortman LON Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke stand Gemeente Oosterhout Bestuurslid stichting Heilige Driehoek Bestuurslid bij de Stg. Openbare Bibliotheek Oosterhout Bestuurslid Sint-Oelbertgymnasium Bestuurslid Stg. Mileu Educatie en Kinderboerderij Vrijwilliger bij het Aandachtscentrum De heer F.J. (Frans) Gallast LON Secretaris van het Christelijke Residentie Mannenkoor (CRM) Vrijwilliger bij de Protestantse Wijkgemeente Loosduinen-Centrum Secretaris bij de Haagse Korfbal Club ALO Vrijwilliger bij SV Erasmus Collectant voor de Nierstichting Vrijwilliger en koster bij de Saffiergroep, WoonZorgPark Loosduinen Mantelzorg voor echtgenote Mevrouw J.M.J.F. (Jeannette) Doll-Gras RON Initiatiefnemer en voorzitter Stichting 3 maart 1945 Voorzitter Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage Vice-voorzitter en rondleider Stichting Atlantikwall Museum Lid werkgroepen/commissies Wijkberaad Bezuidenhout Diverse functies bij het CDA, afdeling Den Haag Lid en voorzitter van het Katholiek Vrouwendispuut Den Haag Voorzitter Liduinakoor Lid kerkbestuur en redactielid van de Parochie St. Liduina Bestuurslid Stichting Straat Consulaat De heer G.L. (Gilles) Hondius RON Oprichter en Voorzitter van Stichting Gilles Hondius Foundation Oprichter en bestuurslid Wijkberaad Van Stolkpark Lid Advisory board Benjamin Britten International Violin Competition De heer A. (Arie) De Joode LON Bestuurslid bij Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden Penningmeester Centrale Evangelisatie Commissie bij de PGV Voorzitter bouwcommissie renovatie Koningkerk Penningmeester Zendingsbazaar PGV Vrijwilliger bij de ontwikkeling van de Protestantse Gemeente Leidseveen Mantelzorger Voorzitter van de menucommissie WZH Rustoord Vrijwilliger bij de soos van de WZH Rustoord De heer C. (Cees) Kaas LON Vrijwilliger bij Amnesty International in Den Haag Penningmeester bij het Straatpastoraat Penningmeester Stichting Madagaskar Vrijwilliger/bestuurder Wijkgemeente Den Haag-West (Bergkerk) Vrijwilliger van JONG Transvaal van Stichting KEK De heer W. (Willem) Koole RON Bestuurslid Gilde Den Haag Mede-initiatiefnemer en voorztitter van het taal- en integratieproject SamenSpraak Adviseur totstandkoming fusieorganisatie Het Begint met Taal’ Bestuurslid Gilde Nederland Bestuurslid Stichting Wijkberaad Bloemenbuurt Mevrouw L.M. (Leonie) Klomp-ZijderveldLON Vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Jonker Frans 19.De heer B. (Ben) LachhabLON Manager Haaglanden Resto Van Harte De heer E. (Erwin) van der Meer LON Bestuurslid logistiek Haagse Stichting Evenementen voor Gehandicapten (EVG) De heer R.J.F. (Reynaud) Mulder LON Vrijwilliger RK Parochie Maria Sterre der Zee Chauffeur Wijkbus Mariahoeve Mevrouw E.M. (Bep) de Molle-van den Nouweland LON Vrijwilliger telefooncirkel Stichting Mooi De heer F. (Frans) Nugteren RON Mede-oprichter Friendly Network Voorzitter bestuur KNMT Mede-oprichter/bestuurslid NVG Voorzitter van de NVvE Fellow International College of Dentists Oprichter/bestuurder tandheelkundige spoeddienst Haaglanden Mede-oprichter en vrijwilliger Stichting Dak- en Thuislozen Voorzitter HLTC De Metselaars De heer M.W. (Martin) Pollie LON Secretaris van het Nederlands Astma Fonds Den Haag Secretaris Steunfonds Den Beer Poortugael Chauffeur bij de Wijkbus Groot Scheveningen Secretaris van de Christelijke Zangvereniging ‘Volharding Leidt tot het Doel’ Lid van de Activiteiten Commissie Gepensioneerden Dienst Koninlijk Huis De heer D.L. (David) Renkema RON Algemeen directeur Stichting Oikos Voorzitter van de Wijkkerkenraad Petrakerk Moderamenlid Kerkenraad Bosbeskapel Moderamenlid en vicevoorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Den Haag Voorzitter redactieraad Kerk in Den Haag Penningmeester Stichting Samenwerking Sociale Fondsen Voorzitter van het bestuur van de De Zinnen Bestuurslid en secretaris van Vereniging Sien (PhiledelphiaSupport) De heer A. (Arie) Toet LON Vrijwilliger/bestuurder Wijkgemeente Duindorp Lid Centrale Kerkraad Scheveningen Bestuursfuncties bij het College van Kerkvoogden De heer R.G.A. (René) Van Well LON Diverse bestuursfuncties bij bridgeverenigiing Gezelligheid Troef’ (Wassenaar) Bestuurslid van de […]Recent nieuws Korfbal

Meer laden...
10747904