'Mestfabrieken frauderen op grote schaal met afval en subsidies'

16 mei 2019, 10:03

Mestfabrieken zijn de spil in een omvangrijke fraude met afval en subsidies, blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat NRC verkreeg via de Wet openbaarheid van bestuur. De fabrieken zouden vaak illegaal chemisch afval verwerken en dat zou tot grote risico's leiden voor mens en milieu. De fabrieken zouden eigenlijk mest en maïsafval, gras en schillen moeten vermengen tot nieuwe duurzame producten als biogas en mestkorrels. Dit proces wordt co-vergisting genoemd. In de praktijk worden echter vaak slachtafval, zware metalen, afvalwater, verfslib en andere chemische stoffen toegevoegd. Die giftige stoffen belanden zo in de bodem, grondwater en voedsel. Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat opsporingsdiensten sporen van xtc vonden in planten op een maïsveld. Gesjoemel met subsidies In het rapport staat dat er structureel en op grote schaal fraude wordt gepleegd met subsidies. Het mengen van mest "gaat al lang niet meer alleen om het duurzaam opwekken van energie. Het gaat ook om geld; om veel geld", is een van de conclusies. De mestfabrieken zijn vaak niet rendabel en worden overeind gehouden met overheidsgeld. Namens het ministerie van Economische Zaken verdeelde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in tien jaar tijd een kwart miljard euro onder eigenaren van 115 mestverwerkers. Ondernemers plegen bijvoorbeeld fraude door voor een lage prijs een failliete mestfabriek op te kopen en de miljoenen aan subsidies door te laten lopen. De RVO, die meewerkte aan het rapport, toetst ondernemers in de mestsector niet op integriteit. Ook wordt er ook geen actie ondernomen als een installatie vaak van rechtspersoon wisselt, terwijl dat op fraude kan duiden. De RVO wil tegen NRC alleen kwijt dat er maatregelen zijn genomen waar de Tweede Kamer binnenkort over wordt geïnformeerd. 'Nog steeds fraudesignalen' De landbouwsector en de overheid zijn nog steeds enthousiast over co-vergisting. De NRC noemt dat opmerkelijk, omdat het rapport over de fraude al in november 2016 is opgesteld door de politie, het Openbaar Ministerie en provincies. Het OM zegt tegen NRC dat het rapport "onverminderd relevant en actueel is". Bij het OM en de politie komen nog steeds signalen binnen over mogelijke fraude. Er lopen meerdere onderzoeken. In oktober 2017 doorzocht de politie in Limburg twee bedrijven vanwege een onderzoek naar fraude met mest en afvalstoffen in een vergistingsinstallatie. Daarmee zouden de bedrijven meer dan een miljoen euro hebben verdiend.Recent nieuws Leiden

Meer laden...
9961472