Miljoenen voor onderzoek naar door muggen verspreide infectieziekten

12 juni 2019, 06:00

Er komt een groot vijfjarig onderzoek naar de verspreiding van infectieziekten door muggen en andere insecten. Door onder meer klimaatverandering en globalisering worden uitbraken van allerlei infectieziekten die overgebracht worden door muggen steeds waarschijnlijker. Dat geldt ook voor tropische infectieziekten die langzamerhand vaker opduiken in Europa. Een team onderzoekers van het Erasmus MC en andere wetenschappelijke instellingen kan aan de slag dankzij negen miljoen euro subsidie van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en nog eens een miljoen euro van de deelnemende wetenschappelijke instellingen. Vijfentwintig promovendi van verschillende wetenschappelijke achtergrond gaan zich bezighouden met vier verschijnselen die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van zulke uitbraken. Risico's op uitbraken voorspellen Ze gaan veranderingen bestuderen in het klimaat, in het watermanagement, in landbouwmethoden en in internationaal verkeer en risico's die samenhangen met de import van handelsgoederen. Uiteindelijk doel is het ontwikkelen van een model om risico's op uitbraken van infectieziekten te voorspellen. Nu vindt onderzoek meestal pas plaats als er ergens een infectieziekte is uitgebroken, achteraf dus. Het onderzoek moet ook leiden tot maatregelen die ons beter voorbereiden op uitbraken. Burgers en scholieren helpen mee De onderzoekers zoeken ook samenwerking met burgers en scholieren. Die werken nu soms mee aan het verzamelen van onderzoeksgegevens over vogels, muggen en water. Verder gebruiken ze apps als 'GGD reist mee'. Die app van de GGD waarschuwt reizigers naar een bepaald land voor gezondheids- en veiligheidsrisico's daar. Apps kunnen ook ingezet worden om gegevens te verzamelen. Dat gebeurt met de ZIEKA-Monitor waarmee het RIVM en het UMC Utrecht informatie binnenhalen van reizigers die naar tropische gebieden reizen waar infectieziekten voorkomen die door muggen overgebracht worden. Infectieziekten duiken wereldwijd weer steeds vaker op bij mens én dier. Klimaatverandering speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook de bevolkingsgroei, de toename van het internationale handelsverkeer en het sterk toegenomen reisverkeer leveren een bijdrage. In Nederland speelt mee dat de hoge bevolkingsdichtheid samengaat met een grote dierendichtheid, terwijl ons land waterrijk is en het internationale (handels)verkeer intensief is. Dat verhoogt de kans op uitbraken van infectieziekten. Tropische infectieziekten Verder verplaatsten typisch tropische infectieziekten zoals chikungunya, knokkelkoorts (dengue), zandmuggenziekte (leishmaniasis) en door teken overgebrachte hersenvliesontsteking (TBE) zich vanuit de tropen langzaam naar streken met een milder klimaat. De (tijger)muggen en teken die die ziekten overbrengen gedijen steeds beter in gebieden - bijvoorbeeld rond de Middellandse Zee - waar ze tot voor kort niet of nauwelijks voorkwamen. Populaire vakantielanden als Italië, Frankrijk en Griekenland hebben de laatste tien jaar allemaal te maken gehad met grotere of kleinere uitbraken van tropische infectieziekten. In Suriname en op Curaçao en de andere Antilliaanse eilanden komen ziekten als dengue en chikungunya ook voor. In Nederland brengen reizigers af en toe dergelijke ziekten mee uit die landen. Dat gebeurde ook toen het Zika-virus huishield in Zuid- en Midden-Amerika. Maar ook de inheemse mug kan als de omstandigheden geschikt zijn tropische infectieziekten overbrengen. Dat gebeurde recent bijvoorbeeld met het usutu-virus waaraan merels massaal stierven.Recent nieuws Inter

Meer laden...
9961472