Raad stelt lokale opgave voor energietransitie vast

12 juni 2019, 15:04

Afgelopen week heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Programma Energietransitie in gewijzigde vorm vastgesteld. Een meerderheid van stemmen - alleen Gemeentebelangen stemde tegen - ging namelijk akkoord met het amendement van ChristenUnie, SGP, BGZ en CDA. In dit amendement werd niet zo zeer afgeweken van de verschillende gegevens uit het voorliggende Programma Energietransitie, maar deze gegevens zijn gebruikt om duidelijker te maken welke opgave ten aanzien van de energietransitie de raad tot 2030 ziet.Recent nieuws Kampen

Meer laden...
9699328