Meer Groningers kunnen kiezen voor vergoeding van 5000 euro

13 juni 2019, 08:29

Meer Groningers kunnen kiezen voor een vergoeding van 5000 euro voor schade door aardbevingen. Minister Wiebes bepaalde vorige week dat mensen die voor 1 januari van dit jaar schade hebben gemeld een vergoeding van 5000 euro kunnen krijgen of een bedrag van maximaal 11.000 euro voor herstel door een aannemer. De Kamer klaagde daarop dat veel mensen daardoor buiten de boot dreigden te vallen. Mede vanwege de vele schademeldingen na de bevingen bij Westerwijtwerd en Garrelsweer breidt Wiebes de 'stuwmeerregeling' nu uit. Alle Groningers die tot vandaag schade hebben gemeld, kunnen de vaste vergoeding van 5000 euro krijgen. Om voor herstel door een aannemer (tot 11.000 euro) in aanmerking te komen, blijft de grens 1 januari. Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat met deze eenmalige maatregel naar verwachting het grootste deel van het stuwmeer aan schademeldingen kan worden opgelost en dat nieuwe schades daardoor sneller aan de beurt komen om te worden afgehandeld. De minister erkent dat een eenmalige regeling met een harde grens altijd leidt tot een ongelijke behandeling tussen bestaande en nieuwe gevallen. Gelet op de situatie in het aardbevingsgebied en het belang van het wegwerken van het stuwmeer vindt hij de keuze gerechtvaardigd. Hij benadrukt dat deze regeling los staat van de onafhankelijke beoordeling van individuele gevallen door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade.Recent nieuws Aardbevingen

Meer laden...
9699328