'Na een paar lessen keken ze niet meer naar de rolstoel maar naar het kind'

13 januari 2020, 17:06

In Nederland willen we dat iedereen meetelt. Maar mensen met een beperking vallen nogal eens buiten de boot. Gehandicapten vinden veel moeilijker een baan of een eigen huis dan mensen zonder beperking. Kern van het probleem is niet de handicap, maar de manier waarop de samenleving daarmee omgaat, aldus het College voor de Rechten van de Mens. Want mensen met een beperking worden vaak niet als volwaardig gezien. Een bijzonder project in Apeldoorn probeert iets aan die beeldvorming te doen: een jeugdorkest waar kinderen met en zonder beperking samen muziek maken:Recent nieuws Apeldoorn

Meer laden...
15466496