Balster wil financiële steun vanuit Rijk voor sociale woningbouwsector

14 september 2020, 17:30

Woningcorporaties in Den Haag en wethouder Martijn Balster (PvdA, Wonen) zijn een dag voor Prinsjesdag helder over; er moet vanuit het Rijk worden geïnvesteerd in de sociale woningbouwsector in Den Haag. “We hebben grote ambities in de stad om betaalbare woningen te bouwen. Dat is heel hard nodig: de stad groeit snel en er is een behoeft aan betaalbare woningen. Daarom investeren we graag in voldoende betaalbare sociale huurwoningen, maar onze Haagse corporaties hebben het moeilijk en kunnen het op korte termijn niet financieren” zegt Balster in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De wethouder spreekt van een tekort in de regio wat 10 miljard euro bedraagt. “We zien dat er zich vanaf 2024 een acuut probleem voordoet. Dat betekent dat we onvoldoende in onderhoud kunnen investeren of in nieuwbouw of in verduurzaming”, zo duidt Balster de uitdaging voor de sector. “Er is echt acuut ondersteuning nodig. Een aantal projecten die in de stad op stapel staan, waaronder het vernieuwen van de woningvoorraad van Vestia kunnen anders gewoon niet doorgaan. Of veel later doorgaan, terwijl ze heel hard nodig zijn. Het Rijk zou daar direct bij kunnen ondersteunen. We kunnen eigenlijk niet wachten tot er een nieuw regeerakkoord is en we hebben daarom met elkaar dit noodsignaal naar buiten gebracht.” Het is het uur van de waarheid voor Haagse huurders en woningzoekenden. Haagse corporaties staan voor veel opgaven, met een tekort van 10 miljard. Vandaag roep ik samen met @staedion, @haagwonen en @Vestia_nl het rijk op om naast onze huurders te gaan staan

Recent nieuws Haaglanden

Meer laden...
10223616