Bezwaren Weespersluis zijn ingetrokken; toekomstige bewoners blij

30 april 2021, 17:05

Rond driehonderd kopers van een woning in Weespersluis kunnen opgelucht adem halen: het bezwaar dat een bewoner had tegen vier deelplannen in de nieuwbouwwijk is ingetrokken.Vorige week schreven wij uitvoerig over de bezwaren die een bewoner van Weespersluis had tegen vier deelplannen. De bezwaren betroffen twee delen. Ten eerste heeft hij problemen met het gestegen aandeel sociale huurwoningen en het tweede bezwaar betreft de verhouding groen-water en woningen. Het leek een lang juridisch gevecht te worden en veel kopers zaten in zak en as omdat door de vertraging er de kans was dat de offerte voor de hypotheek niet meer zou gelden. Een nieuwe hypotheekaanvraag zou, zo meldden de bewoners, tienduizenden euro’s duurder uitpakken. Het bezwaar trof zowel de kopers als de ontwikkelaars, die hierdoor niet konden bouwen.Behoefte aan woningenMaar het college heeft doorgepakt. Verantwoordelijk wethouder John Vos en het ambtelijk projectteam Weespersluis hebben, zo laat de gemeente weten, en actieve en bemiddelende rol gespeeld tussen de bezwaarmaker en de vergunninghouders met als resultaat dat alle formele rechtsmiddelen tegen de verleende vergunningen zijn ingetrokken.Vos is blij met dit resultaat: “Er is een grote behoefte aan woningen in de gemeente Weesp. Het is daarom van groot belang dat de woningbouw in Weespersluis niet stagneert en nu weer voortvarend opgepakt kan worden.”TegemoetkomingDe kopers zijn inmiddels geïnformeerd, en zij zijn erg opgetogen met het nieuws. “Dit is toch wel waar we op hadden ingezet als bewoners,” laat één van hen weten. Hoewel ze blij is dat de bouw van hun huizen niet verder vertraagd wordt, voelt ze ook met de bewoner die bezwaar had gemaakt mee. “Wij hebben zelf ook alle stukken van de bezwaarmaker gelezen, en het was moeilijk te beoordelen of de bezwaren gegrond waren of niet. We zijn blij dat het beroep nu is ingetrokken, maar we hopen wel dat de projectontwikkelaar hem enigszins tegemoet is gekomen. Dat lijkt mij in ieders belang.”Doordat de aankomende bewoners een lange hypotheekofferte had afgesloten was haar situatie minder dringend dan de van andere toekomstige Weespersluisers. “We wisten al dat dit speelde dus hadden daar rekening mee gehouden. Als we een korte offerte was het natuurlijk maar de vraag of je dezelfde hypotheek nog een keer zou kunnen afsluiten en hoe hoog de rente dan zou zijn. Maar als er niet een oplossing gekomen was, zou ook onze offerte op een gegeven moment aflopen. Zo’n procedure bij de rechtbank kan lang duren. Voordat er een uitspraak is ben je toch snel een jaar verder. Dus in dat geval was ook onze offerte komen te vervallen.”Ook het vervallen van de koopovereenkomst was iets waar veel bewoners voor vreesden. “De opschortende voorwaarden zouden verlopen, die kunnen maar één keer verlengd worden. Dus er was de kans dat de koopovereenkomst zou vervallen. De projectontwikkelaar kon ons niet vertellen of we weer een nieuwe overeenkomst onder dezelfde voorwaarden zouden kunnen afsluiten. We zouden wel recht van eerste koop hebben, maar met de mogelijke kosten en marktbeweging zou de kans groot zijn dat velen de woning niet meer zouden kunnen betalen.”Positieve draaiDe kopers zijn blij dat door het intrekken van het beroep die problemen nu zijn voorkomen. En er is ook iets moois uit voorgekomen: veel toekomstige bewoners hebben al heel nauw contact met kun toekomstige buren. “We hebben een Facebookgroep waar zeker de helft van de bewoners van mijn fase deelnemer van is. En daarnaast zit ik met een kleiner groepje buren in een Whatsappgroep. We hebben al een aantal keer online afgesproken. Dus we hebben elkaar nu in een heel vroeg stadium al goed leren kennen. Dus dat is wel een positieve draai aan het verhaal....

Recent nieuws Juridisch

Meer laden...
9437184