Een realistisch burgerperspectief bij ontvankelijkheid bezwaar

10 juni 2021, 14:20

In de uitspraak die de aanleiding voor deze bijdrage vormt, staat de bezwaartermijn en ontvankelijkheid ex artikel 6:11 Awb centraal. Dit artikel ziet op de verschoonbaarheid van een overschrijding van de bezwaartermijn: 'Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of...

Recent nieuws Economie

Meer laden...
9961472