Het motiveren in hoger beroep in het vreemdelingenrecht

8 september 2021, 16:44

De Afdeling bestuursrechtspraak startte in 2020 met een nieuwe werkwijze van motiveren in vreemdelingenzaken. Middels toepassing van artikel 91, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 kan de Afdeling volstaan met het oordeel dat een hoger beroep ongegrond is - en is zij niet verplicht dit nader te...

Recent nieuws Economie

Meer laden...
9699328